Lid worden
janee

Op dit moment bedraagt het lidmaatschapsgeld 5 euro per jaar. Gelieve het bedrag over te maken op bankrekening NL07 RBRB 0919 8189 94 t.n.v. BPV Heidezicht o.v.v. uw naam en adres