Buurtpreventie

Het doel van een buurtpreventievereniging is dat bewoners, Gemeente en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar een groot deel van de buurt bewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen.

Wat doet de Politie?

De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt en van geheel Laren.

Zij ondersteunen de buurtpreventieverenigingen en coördineren het contact tussen de verschillende BPV’s en de politie. In Laren zijn reeds dertien Buurtpreventieverenigingen actief.

Wat kunt u doen?

Buurtpreventie verlangt van u geen heldendaden. Alertheid en opmerkzaamheid is voldoende. Een beetje extra alert zijn op wat er zoal in onze  buurt gebeurt is al voldoende. Ziet u:

  • iemand die langdurig in uw straat in een vreemde auto geparkeerd staat of steeds maar rond kijkt;
  • een ‘vreemde’ collecte of collectant;
  • colporteurs die hun (ongewenste) diensten of producten (agressief) aanbieden;
  • terugkerende overlast/baldadigheid?

Informeer dan de Buurtpreventievereniging. In geval van een heterdaad situatie belt u uiteraard meteen 112. Verdachte situaties worden door de BPV altijd doorgegeven aan de politie.

Volgens de politie levert een surveillance op straat een plus op, maar het is niet cruciaal voor het doen slagen van een Buurtpreventievereniging.

Wat zijn de voordelen voor u?

Dankzij actieve en snelle uitwisseling van informatie bent u goed op de hoogte over wat er zich in de buurt afspeelt. Zo kunt u anticiperen op ongewenste activiteiten in uw nabije omgeving.

De gemeente Laren heeft borden “Attentie Buurtpreventie” geplaatst in de wijk vanaf het moment dat onze buurtpreventievereniging officieel is gestart. Deze borden blijken een effectief middel tegen criminaliteit.