Wanneer belt u wie

Politie (spoed vereisend): 1-1-2 (gratis)
Voor als de komst van de politie direct gewenst is in situatie:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen
 • U ziet iemand een diefstal plegen
 • U ziet iemand inbreken.

Politie : 0900-8844 (belkosten)
Waarbij de komst van de politie niet direct gewenst is:

 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U wilt in contact komen met de wijkagent.
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie.

of zonder belkosten via het meldformulier

Voor doven en slechthorenden 0900 – 1844

Meldpunt Anoniem : 0800-7000
Voor de zaken waarbij uzelf anoniem wil blijven, bijv. omdat de dader u kent, bijv.:

 • U ondervindt aanhoudend overlast door drugsdealers.
 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

Gemeente Laren : 035-5399696
Voor de meldingen/klachten inzake algemene ruimte, bijv.:

 • U ondervindt hinder van struiken bij de toegankelijkheid van voetpaden.
 • U constateert vernielingen aan gemeentelijke eigendommen.
 • U ondervindt hinder van losliggende stoeptegels.
 • U constateert een defect aan de openbare verlichting.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld : 0900-1102030

 • U bent slachtoffer, omstander of dader van huiselijk geweld.
 • U wilt weten wat u kunt doen bij een vermoeden van huiselijk geweld.

Dier in nood: 114 (gebruikelijke belkosten)